Tyck till om tyreso.se

400 - Gränsvägen 10

Gränsvägen 10 - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta 


Bakgrund
Planområdet är beläget på Gränsvägen 10 i Lindalen, i nordvästra delen av Tyresö. I norr, öster och söder angränsar småhusbebyggelse.
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra mindre bostadshus i form av två parhus i högst två våningsplan med tillhörande carport, parkering och miljöhus. Detaljplanen medger avstyckning till fyra bostadsfastigheter.

 

 

Planuppdrag: Planberedningen 2009-09-02 §10
Samråd: 18 november- 11 december 2009
Utställning: 19 maj- 11 juni 2010
Antagande: KF 14 oktober 2010
Laga kraft: 9 februari 2012


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö