Tyck till om tyreso.se

398 - Infartsparkering Videvägen

Infartsparkering Videvägen - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta

Bakgrund
Det aktuella planområdet är beläget i anslutning till den rondell där Strandallén ansluter till Tyresövägen. Infarten till parkeringen nås genom angöring från Strandallén från norr eller från Videvägen i söder.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en permanent parkeringsyta samt ge möjligheten att anlägga en återvinningsstation för källsortering av hushållsavfall inom fastigheten Strand 1:364. Detaljplanen möjliggör även uppförandet av ett väderskyddat cykelställ.

Planen tas fram med enkelt förfarande.

 

Planuppdrag: Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet 2011-09-14 §68
Samråd: 5 -26 oktober 2011
Underrättelse: 4- 18 november 2011 
Antagande: KS 6 december 2011
Laga kraft: 2 januari 2012


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö