Tyck till om tyreso.se

397 - Vintern 11 (Villabebyggelse)

Villabebyggelse, Sommarliden 10 - klicka för större karta.Visa större och mer detaljerad karta

Bakgrund

Området vid Sommarliden planlades i syfte att möjliggöra permanentboende inom hela västra strand. Syftet låg även i att försöka avlasta Öringesjön från föroreningar från befintliga och tillkommande fastigheter samt att förbättra trafiksäkerheten vid Tyresövägen genom att minska utfarter och antalet korsningar.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.


Planen tas fram med enkelt förfarande.

 

Planuppdrag: Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-05-11 §59 
Samråd: 7 juni- 1 juli 2011
Underrättelse: 1- 15 september 2011 
Antagande: KS 27 september 2011
Laga kraft: 25 oktober 2011


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö