Tyck till om tyreso.se

395 - Lansiären 1(Villabebyggelse)

Villabebyggelse, Dragonvägen 16 - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta

Bakgrund
Skälsätra är ett av de områden i Tyresö som under de senaste
decennierna, har omvandlats från fritidshusområde till
permanenthusområde. Området planlades 1990 i syfte att
möjliggöra förnyelse av bebyggelsen samt utbyggnad av
vatten- och avlopp och gatunät.
Många förfrågningar om avstyckningar av tomter i Skälsätra
kommer in till kommunen, varför kommunstyrelsens planberedning
i början av 2010 beslutade om principer för avstyckningar
i området. Dessa principer säger bland annat att
en tomt måste vara minst 1800 kvm och i övrigt lämplig för
att få styckas av.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten
Lansiären 1 i två delar och på så vis tillskapa ytterligare
byggrätt för villabebyggelse.

Planen tas fram med enkelt förfarande.

 

Planuppdrag: Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-05-11 §57 
Samråd: 7 juni- 1juli 2011 
Underrättelse: 1- 15 september 2011
Antagande: KS 27 september 2011 
Laga kraft: 25 oktober 2011


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö