Tyck till om tyreso.se

394 - Sjöbacken (Strand etapp 9b + 10)

Sjöbacken - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Syfte och bakgrund
Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet inklusive gatubelysning i området. Strandvägen förses med gångbana.

Planuppdrag: Planberedningen 2006-11-01, §26
Samråd: 16 januari - 27 februari 2008
Utställning: 17 februari - 17 mars 2009
Antagande: KF 14 maj 2009
Laga kraft: 6 oktober 2011 

 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö