Tyck till om tyreso.se

393 - Del av Kv. Torpartäppan

Del av Kv. Torpartäppan - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund
Många förfrågningar om avstyckningar av tomter i Skälsätra kommer in till kommunen, varför kommunstyrelsens planberedning i början av 2010 beslutade om principer för avstyckningar i området.
Dessa principer säger bland annat att en tomt måste vara minst 1800 kvm och i övrigt lämplig för att få styckas av.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka vardera fastigheten Torpartäppan 9 och 18 i två delar och på så vis tillskapa ytterligare byggrätt för villabebyggelse.

Planen tas fram med enkelt förfarande.

 

Planuppdrag: Byggnadsnämnden 2010-06-16 §107
Samråd: 15 februari- 8 mars 2011
Underrättelse: 14 mars- 31 mars 2011 
Antagande: KS 3 maj 2011 
Laga kraft: 3 juni 2011


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö