Tyck till om tyreso.se

392 - Gullvivebacken 4 (Villabebyggelse)

Villabebyggelse, Gullvivebacken 4 - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad kartaBakrund
Skälsätra är ett av de områden i Tyresö som under de senaste
decennierna har omvandlats från fritidshusområde till
permanenthusområde. Området planlades 1990 i syfte att
möjliggöra förnyelse av bebyggelsen samt utbyggnad av
vatten- och avlopp och gatunät.


Många förfrågningar om avstyckningar av tomter i Skälsätra
kommer in till kommunen, varför kommunstyrelsens planberedning
i början av 2010 beslutade om principer för avstyckningar
i området. Dessa principer säger bland annat att
en tomt måste vara minst 1800 kvm och i övrigt lämplig för
att få styckas av.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten
Gullvivan 4 i två delar och på så vis tillskapa ytterligare
byggrätt för villabebyggelse.

Planen tas fram med enkelt förfarande.

 

Planuppdrag: Byggnadsnämnden 16 december 2010 § 108 
Samråd: 10 januari - 31 januari 2011
Underrättelse: 11 mars- 31 mars 2011 
Antagande: KS 3 maj 2011
Laga kraft: 3 juni 2011


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö