Tyck till om tyreso.se

391 - Sommarliden 11, Västra Strand (Villabebyggelse)

Villabebyggelse, Sommarliden 11, Västra Strand - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund
 
Området vid Sommarliden planlades i syfte att möjliggöra permanentboende inom hela Västra Strand. Syftet låg även i att försöka avlasta Öringesjön från föroreningar från befintliga och tillkommande fastigheter samt att förbättra trafiksäkerheten vid Tyresövägen genom att minska utfarter och antalet korsningar.

Stadsbyggnadskontoret fick den 16 december 2010 i uppdrag av byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Midvintern 5 samt att skicka förslaget på samråd. 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Planen tas fram med enkelt planförfarande.

 

 
Planuppdrag: Byggnadsnämnden 16 december 2010 § 191
Samråd: 10 januari- 24 januari 2011
Underrättelse: 27 januari- 10 februari 2011
Antagande: KS 1 mars 2011
Laga kraft: 30 mars 2011


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö