Tyck till om tyreso.se

390 - Slånbacken - Strand etapp 13

Slånbacken - Strand etapp 13 - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta

 

Syfte och bakgrund
Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och att göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning kan bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. I samband med detta byggs kommunala vatten- och avloppsledningar ut och standarden på vägarna i området höjs.

Detaljplanen berör 20 fastigheter. Av dessa är 18 privatägda fastigheter. En fastighet ägs av Tyresö kommun och en fastighet ägs av Tyresö strands markägarförening.

Riktlinjer för bygglov inom Slånbacken, etapp 13. 

 Planuppdrag: Planberedningen 2008-09-03 § 25
Samråd: 18 november- 7 januari 2010 
Utställning: 8 juni- 2 juli 2010
Utställning 2: 23 november- 14 december 2010
Antagande: KF 25 februari 2011 
Laga kraft: 19 mars 2011


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02