Tyck till om tyreso.se

389 - Omsorgsboende Sågen

Omsorgsboende Sågen - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta 

 

Bakgrund
Genom ett antal reformer under de senaste åren har kommunens ansvar för personer med psykiska och fysiska funktionshinder ökat. En av kommunens skyldigheter är att inrätta bostäder med särskild service. Bostäder med särskild service kan vara utformade som exempelvis gruppbostäder eller servicelägenheter. Målsättningen är att personer med olika funktionshinder ska få möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt.

Det kan vara mycket svårt att förutsäga det framtida behovet av kommunala verksamheter som t.ex. gruppbostäder för funktionshindrade eller förskola för barn eftersom det styrs av människors olika förutsättningar och behov. Som en följd av detta försöker kommunen ha god framförhållning i den fysiska planeringen. Detta innebär att även om inte behovet av förskoleverksamhet förväntas bli stort inom de närmsta åren kan denna situation snabbt ändras. Det är därför viktigt att i samband med detaljplaneläggning se till dessa framtida behov och beakta dessa i ett tidigt skede.

Det aktuella planområdet ligger i Östra Tyresö i närheten av Tyresö kyrkas begravningsplats. Området ligger i direkt anslutning till sågverkstomten, benämnd ”Sågen” och förskolan Slottsvillan, norr om Breviksvägen.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544. Planen syftar även till att möjliggöra för annan verksamhet som ryms inom begreppet vård och/eller förskola.

Planuppdrag: Planberedningen 2010-02-11 §1
Samråd: 26 maj- 18 juni 2010
Utställning: 7 december- 9 januari 2011 
Antagande: KF 25 februari 2011 §17
Laga kraft: 19 mars 2011


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö