Tyck till om tyreso.se

386 - Parkering vid Nyboda skola

Parkering vid Nyboda skola - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund
Behovet av parkeringsplatser runt Nyboda skola är stort. I anslutning till skolan ligger Nybodahallen, en idrottshall där bland annat handboll, bowling och annan idrottsverksamhet utövas. Nybodahallen är välbesökt och det råder i dagsläget en stor brist på parkering för hallens besökare. Som en följd av att hallen står inför en förestående ombyggnad förväntas behovet av parkeringsplatser öka ännu mer, därför behöver nu nya platser anordnas.


Planuppdrag: Byggnadsnämnden 2010-09-23 §138
Samråd: 13 oktober - 7 november 2010
Underrättelse: 19 november - 3 december 2010
Antagande: BN 16 december 2010 § 189 
Laga kraft: 12 januari 2011


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö