Tyck till om tyreso.se

385 - Våren 5 (Villabebyggelse Slumnäsvägen 57)

Villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Våren 5 - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta 


Bakgrund
Det aktuella planområdet är beläget i ett villaområde längs med Slumnäsvägen, öster om Öringesjön och norr om Tyresövägen. Planområdet består av fastigheten Våren 5 som har en totalareal på 4550. Fastigheten angränsar till naturmark i norr som ägs av Tyresö kommun.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

 


Planuppdrag: Byggnadsnämnden 2010-06-16 §106
Samråd: 30 september- 22 oktober 2010
Underrättelse: 10 november- 24 november 2010
Underrättelse 2: 29 november- 15 december 2010
Antagande: BN 16 december 2010 § 190
Laga kraft: 12 januari 2011


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö