Tyck till om tyreso.se

384 - Strandängarna, park

Klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Syfte
Detaljplanens syfte är att stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att utveckla grönområdet till en ny havsnära mötesplats med servering och strandpromenad längs Erstaviken, samtidigt som områdets naturvärden tas tillvara. En ny småbåtshamn anläggs i området för att erbjuda fler kommuninnevånare båtplats.
Strandbadet flyttas och rustas upp.

Planuppdrag: 23 nov 2006
Samråd: 23 maj - 21 juni 2007
Utställning: 3 mars - 4 april
Antagande: 12 augusti 2008
Laga kraft: 18 november 2010 

Läs mer om Markanvisningstävling

 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö