Tyck till om tyreso.se

383 - Strandängarna, utbyggnadsområde, etapp 1

Klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta 


Bakgrund
Sedan början av 1990-talet har hela Tyresö Strand planlagts för permanentboende i villor och flerfamiljshus med kommunalt VA och kommunala vägar. Vid Strandängarna har kommunen, successivt under flera år, förvärvat drygt 20 fastigheter för att kunna planera området för ”någon form av tätare bebyggelse”.

Under våren 2006 anordnade kommunen en markanvisningstävling för området. Tävlingen omfattade både ett nytt flerbostadsområde och grönområdet runt badet och båtklubben. Totalt 17 förslag kom in och de var under sommaren 2006 utställda för allmänheten i Tyresö Centrum. Som vinnare av tävlingen utsågs Besqab tillsammans med Södergruppen arkitekter och WSP.

Stadsbyggnadskontoret fick 2006-11-23 i uppdrag från kommunstyrelsens planberedning att ta fram två detaljplaner för området, en för utbyggnadsområdet och en för grönområdet, med normalt förfarande och med Besqabs förslag som utgångspunkt.

Syfte
Planlägga området för tätare bebyggelse. En viktig del av förslaget är också att göra stranden i norr mer tillgänglig för allmänheten genom att anlägga ett nytt promenadstråk på spänger längs Erstaviken som ansluter till området runt småbåtshamnen i öster.

Planuppdrag: 23 nov 2006
Samråd: 23 maj - 21 juni 2007
Utställning: 3 mars - 4 april
Antagande: 12 augusti 2008
Laga kraft: 4 november 2010  


Publicerad av: annette.nordenstein@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-26

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö