Tyck till om tyreso.se

Kvarteret Fiskaren

Ändring av fastighetsplan för kvarteret Fiskaren vann laga kraft 2011-06-03.

Kvarteret Fiskaren - klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta

 

Programidé/ syfte  

Planändringens syfte är att i samråd med fastighetsägarna ändra gemensamhetsanläggningen G1 så att den får annan sträckning och ändrade andelsägande tomter.

Gällande fastighetsplan ändras endast vad gäller gemensamhetsanläggningen G1. Denna ändring inverkar endast på lotterna C, E, R, S, T och U, vilka berör fastigheterna Tyresö 1:235, 1:824 och 1:826.

Gemensamhetsanläggningen G1 omfattar vatten- och avloppsledningar och den föreslås nu omfatta lotterna E, R, S och T med ändrade sträckning för anslutning till Breviksvägen.

Samråd: 8 mars - 29 mars 2011
Antagande: KS 3 maj 2011 
Laga kraft: 3 juni 2011


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Högermeny

Kontakt

Servicecenter

Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Du når oss via gångbron som börjar vid hissen ovanför rulltrapporna.