Tyck till om tyreso.se

380 - Orrnäset - Breviksvägen

Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta

Syfte

Planen medför att området kan omvandlas från fritidshus-bebyggelse till permanent småhusbebyggelse. Syftet med planläggningen är att möta kraven på service och bättre vägstandard i ett område där antalet permanentboende ökat mycket.

Det ökande permanentboendet medför också konsekvenser för miljön i form av vattenbrist, saltvatten-inträngning i brunnar och avloppsproblem. För att göra permanentboende möjligt krävs en utbyggnad av vatten- ochavloppsledningar i området samt en förbättring av vägstandarden på främst huvudvägen Breviksvägen.

Planuppdrag: 30 mars 2005
Info-möte: maj 2005
Samråd: 17 maj - 22 juni 2006
Utställning: 10 juni - 5 september 2008
Antagande: 13 november 2008 i KF
Laga kraft: 4 mars 2010


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02