Tyck till om tyreso.se

379 - Näsby udde

Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta

 

Syfte
Vackert beläget i Sofieberg ligger Näsby udde. Kommunen äger där mark på ca 6000 kvm. Planen ändrar markanvändningen från kvartersmark för bostadsändamål till allmän platsmark för parkändamål. När planen är klar kommer närboende kunna nyttja området för rekreation.

Planuppdrag: 29 nov 2006
Programsamråd:  21 sept - 14 okt 2007
Samråd: 19 nov 2007 - 20 jan 2008 
Utställning: 18 mars - 15 april 2008
Antagande: Kommunfullmäktige 12 juni 2008
Laga kraft: 18 februari 2010

 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö