Tyck till om tyreso.se

378 - Bostäder Videbacken 1 (Vidjan 3)

För planområdet gäller detaljplan för område vid Videvägen (plan nr 267) som vann laga kraft 1994.

Klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta

 

Syfte och bakgrund
Området vid Videvägen planlades i syfte att möjliggöra villabebyggelse för permanentboende. Detta var ett led i den stora förändringen att modernisera planerna inom hela Tyresö Strand för att möjliggöra permanentboende. I planen fick de flesta fastighetsägare möjlighet att dela sina fastigheter. Det gjordes också en bedömning av lämpligt antal fastigheter inom varje kvarter med avseende på bland annat topografiska förutsättningar och fastighetsägarnas önskemål. De flesta fastighetsägarna har idag valt att genomföra sina styckningar.

En del av fastigheten Vidjan 3 styckades av, men i övrigt behölls fastigheten som den ser ut idag. Planen syftar till att fortsättningsvis möjliggöra villabebyggelse på fastigheten med möjlighet för fastighetsägaren att dela fastigheten.

Byggnadsnämnden ger Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Vidjan 3 och skicka förslaget på samråd. Planen ska tas fram med enkelt planförfarande.

Planuppdrag: Byggnadsnämnden 2009-03-26 §45                                       

Samråd: 23 april - 14 maj 2009
Underrättelse: 26 november- 11 december
Antagande: Antagen i Byggnadsnämden 17 december 2009
Laga kraft: 14 januari 2010


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö