Tyck till om tyreso.se

376 - Idrott, rekreation och park

Klicka för större karta 

Visa större och mer detaljerad karta


Syfte och bakgrund
Inom planområdet avses att anläggas en fullstor fotbollsplan samt andra ytor där fysisk aktivitet i olika former möjliggörs. De möjligheter som dessa anläggningar bjuder är tänkta att tillgodose både föreningars, skolors och allmänhetens behov. Dessutom finns ett stort värde i att bevara de befintliga odlingslandskapet främst för dess höga rekreationsvärde.


Planuppdrag: december 2007
Samråd: 5 juni – 19 sep 2008
Utställning: 12 juni - 21 augusti 2009
Antagande: KF 15 oktober 2009
Laga kraft: 16 november 2009  


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö