Tyck till om tyreso.se

375 - Bostäder vid Veronikagränd

Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta


Bakgrund

För att bredda utbudet av hyresrätter i kommunen har Tyresö bostäder utrett ett antal platser inom eller i anslutning till bolagets fastigheter där det är möjligt att göra kompletteringar med ny hyreshusbebyggelse. En sådan plats är området längs Bergfotensvängen, och Veronikagränd strax söder om Njupkärrsvägen som idag innehäller en uppställningsplats för lastbilar och ett parkeringsdäck.

Planuppdrag: Planberedningen 11 juni 2008, § 16

Samråd: 27 januari - 24 februari 2009
Utställning: 9 april - 5 maj 2009
Antagande: KF 11 juni 2009
Laga kraft: 8 oktober 2009


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö