Tyck till om tyreso.se

374 - Bostäder Videvägen 41 (Vidjan 8)

För planområdet gäller detaljplan för område vid Videvägen (267) som vann laga kraft 1994.

Klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta

Syfte och bakgrund
Området vid Videvägen planlades i syfte att möjliggöra villabebyggelse för permanentboende. Detta var ett led i den stora förändringen att modernisera planerna inom hela Tyresö Strand för att möjliggöra permanentboende. I planen fick de flesta fastighetsägare möjlighet att dela sina fastigheter. Det gjordes också en bedömning av lämpligt antal fastigheter inom varje kvarter med avseende på bland annat topografiska förutsättningar och fastighetsägarnas önskemål. De flesta fastighetsägarna har idag valt att genomföra sina styckningar.

Planen syftar till att fortsättningsvis möjliggöra villabebyggelse på fastigheten med möjlighet för fastighetsägaren att dela fastigheten. Byggnadsnämnden ger Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Vidjan 8 och skicka förslaget på samråd. Planen ska tas fram med enkelt planförfarande.  

Planuppdrag: Byggnadsnämnden 2009-03-26 §46
Samråd: 23 april - 14 maj 2009
Underrättelse: 22 maj - 5 juni 2009
Antagande: Antagen i Byggnadsnämnden 11 juni 2009
Laga kraft: 15 juli 2009


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö