Tyck till om tyreso.se

373 - Trygghetsboende vid Björkbacken

Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att införa ett alternativt boende för äldre, som inte har behov av biståndsbedömt särskilt boende, men som önskar ett boende med större trygghet än i det egna hemmet med närhet till olika former av service. Socialförvaltningens äldreomsorg har föreslagit att denna typ av trygghetsboende byggs i nära anslutning till Björkbacken och Tyresö centrum. Trygghetsboendet ska innehålla fullt utrustade och tillgänglighetsanpassade lägenheter, men ska samtidigt erbjuda viss gemensam service. En del av den gemensamma servicen kommer att delas med det befintliga äldreboendet vid Björkbacken. Trygghetsboendet ska erbjuda lägenheter i storlekar från 1:or – 3:or där merparten är 2:or.


Planuppdrag: Planberedningen 2008-09-03 § 24
Samråd: 19 januari - 13 februari 2009
Utställning: 9 april - 5 maj 2009

Antagande: KF 11 juni 2009
Laga kraft: 13 juli 2009


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02