Tyck till om tyreso.se

372 - Varvsvägen (Strand etapp 9A)

Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta

 

Syfte
Programmet syftar till att området planläggs för permanentboende. Vägarna kommer att förstärkas och byggas ut med gångbanor, gatubelysning och vatten och avlopp. Program-området utgör etapp 9 a av detaljplaneläggningen i Tyresö Strand. Programområdet kan delas in i två delar:
• Den ena delen är varvsområdet inom fastigheterna Strand 1:35 och 1:36, där möjligheten att planera nya lägenheter ska utredas.
• Den andra delen planeras för åretruntboende i fristående enbostadshus med möjlighet till delning av vissa fastigheter. På del av Strand 1:1 utreds möjligheten att planera för enbostadshus eller någon typ av tätare bebyggelse.

Planuppdrag: Planberedningen 2005-02-23, §10
Programsamråd: 8 november - 2 december 2005
Samråd: 22 november - 20 december 2006
Utställning: 21 maj - 18 juni 2007
Antagande: Kommunfullmäktige 2007-12-12
Laga kraft: 26 mars 2009

  

  

 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö