Tyck till om tyreso.se

371 - Dalgränds förlängning - område för gata och cirkulationsplatser

Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta

Syfte och bakgrund
För att förbättra trafikflödet genom centrum och öka tillgängligheten till centrum planläggs nu Kv. Järnet Östra. Tanken är att förlänga Dalgränds sträckning från Tyresövägen ända in till Bollmoravägen. Som en inbjudande entré till Centrum planeras en rondell på den nuvarande motorvägen. En gång- och cykelväg anläggs intill den nya gatan.


Planuppdrag: Planberedningen 2007-09-12, §24
Samråd: 25 februari - 25 mars 2008
Utställning: 10 november - 1 december 2008
Antagande: KF 19 februari 2009
Laga kraft: 23 mars 2009
   


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö