Tyck till om tyreso.se

370 - Skola och förskola på f.d. Brädgårdsområdet

Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta

Syfte och bakgrund
Med anledning av den ökade inflyttningen till Tyresö Strand och kommunens östra delar har behovet av en ny skola och förskola i området ökat. Strax nordost om korsningen mellan Strandallén och Tyresövägen ligger det s.k. Brädgårdsområdet, som under många år använts för olika typer av mindre verksamheter. I dag när Tyresö Strand omvandlats till ett modernt bostadsområde passar verksamheterna inte längre in i områdets karaktär. Eftersom området ligger strategiskt beläget nära Tyresövägen med goda kommunikationer köptes det in av kommunen i början av 2008 för att, tillsammans med några intilliggande fastigheter, användas för skoländamål.

Planuppdrag: Planberedningens protokoll 2008-01-16, § 1
Samråd: 5 juni – 5 september 2008
Utställning:  10 november - 1 december 2008
Antagande: KF 19 februari 2009
Laga kraft: 23 mars 2009
 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö