Tyck till om tyreso.se

369 - Cirkulationsplats Tyresövägen - Brakmarsvägen

Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta

Syfte
Planen syftar till att anlägga en cirkulationsplats i korsningen mellan Tyresövägen och Brakmarsvägen samt en förlängning av gång- och cykelvägen längst med Tyresövägen. Denna ska ansluta till befintlig gång- och cykelväg öster om Brakmarsvägen. Behovet av cirkulationsplatsen är stort beroende på den allt högre grad av permanent bosatta i Tyresö kommuns östra delar och den ökade trafik som detta medför. Cirkulationsplatsen kommer även att fungera som en infart till den parkering som kommer att anläggas invid Tyresövägen som ska betjäna Tyresö skola.  

Planuppdrag: Planberedningen 2008-11-12 § 32
Samråd: 26 november - 17 december 2008
Underrättelse: 23 december 2008 - 13 januari 2009
Antagande: Byggnadsnämndens sammanträde den 29 januari 2009
Laga kraft: 26 februari 2009


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö