Tyck till om tyreso.se

368 - Alléplan cirkulationsplats

 Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta

 

Syfte

Syftet med planen är att anlägga en cirkulationsplats. Genom det beräknas trafikflödet förbi Alléplan förbättras, samtidigt som ett minskat antal stopp ger mindre luftföroreningar. I samband med att cirkulationsplatsen byggs kommer det regionala gång- och cykelnätet knytas samman. Cirkulationsplatsen kommer att delvis ligga på ett område som idag används för genomfartstrafik. För att cirkulationen ska få plats måste vägområdet utökas. Planområdet ligger där Gudöbroleden passerar Alléplan och berör fastigheten 3:1264.

Planuppdrag: 5 mars 2008
Samråd: 17 mars - 11 april 2008
Utställning: 9 juni - 31 augusti 2008
Antagande: KF 16 oktober 2008
Laga kraft: 14 november 2008

 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö