Tyck till om tyreso.se

367 - Område vid Persuddevägen

Klicka för större karta                                             

Visa större och mer detaljerad karta


Syfte

Att göra det möjligt att dela fastigheten och därmed tillåta byggnation av ett friliggande bostadshus.  

Planförfarande
Enkelt

Skede                                                                                                                            Detaljplanen har vunnit laga kraft

Planuppdrag: 29 januari 2004
Samråd: 1 juni - 26 juni 2006
Antagande: 19 oktober 2006
Laga kraft:  4 september 2008

Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2015-03-02

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt, Tema
Hanna Fürstenberg Danielsson