Tyck till om tyreso.se

366 - Bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum

Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta

Syfte och bakgrund
För att utveckla och förnya vårt centrum utarbetar vi nu nya planer för området utanför COOP och Bollmoradalens kyrka. Tanken är att skapa trevliga gemensamhetsytor i form av en park, samtidigt som vi ger fler möjlighet att bo i ett attraktivt, centrumnära läge. Planen ger också utrymme för en ökning av centrums kommersiella ytor t ex butiker. Allt i enlighet med vårt mål att skapa ett "tryggare, vackrare och mer levande centrum". 

Planuppdrag:
Samråd: 24 sept - 15 okt 2007
Utställning: 17 dec 2007 - 14 jan 2008
Antagande: av kommunfullmäktige 27 mars 2008
Laga kraft: 25 april 2008


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02