Tyck till om tyreso.se

365 - Omsorgsboende på Strandallén

Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta

 

Syfte
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheterna Tavlan 1 och 2. I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för omsorgsboende.

Planuppdrag: 29 nov 2006
Samråd: 20 dec 2006 - 21 feb 2007
Utställning: 21 sept - 14 okt 2007
Antagande: 12 dec 2007
Laga kraft:  12 mars 2008

  


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö