Tyck till om tyreso.se

364 - Simhall och evenemangshall

Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta

Syfte
Syftet med planen är ersätta den starkt nedslitna simhallen och på sikt göra det möjligt att bygga en större evenemangshall vid entrén till Tyresö centrum. Planen kommer också att innehålla Bollmoravallens fotbollsplaner och en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Bollmoravägen och Tyresövägen. 

Planuppdrag: Planberedningen 2006-11-28, §32
Samråd: 2 - 28 maj 2007
Utställning: 17 oktober - 9 november 2007
Antagande: 14 februari 2008
Laga kraft: 13 mars 2008


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö