Tyck till om tyreso.se

363 - Fornuddens förskola


Karta över Fornuddens förskola


Syfte
Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra en permanent förskola och ett eget kök för maximalt 70 barn. Fastigheten Kumla 3:155 är idag planlagd som parkmark, men två paviljonger för förskoleverksamhet har med tillfälligt bygglov uppförts på fastigheten. För att förskolan ska kunna ligga kvar permanent, när det tillfälliga bygglovet gått ut, måste detaljplanen ändras.

 

 
 

 

Planförfarande
Normalt 

 

Planuppdrag: 1 november 2006
Samråd: 7 december 2006 - 1 februari 2007
Utställning: 20 april 2007 - 14 maj 2007
Antagande: 2007-06-14
Laga kraft: 2008-01-31   
 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö