Tyck till om tyreso.se

362 - Vitsippevägen (Strand etapp 8)

  

Syfte
Området planläggs för villabebyggelse och kommer bland annat att förses med kommunalt vatten och avlopp samt belysning.

Planförfarande
Normalt

Skede
Planen har vunnit laga kraft

Planuppdrag 23 februari 2005
Informationsmöte hösten 2005
Samråd 4 dec 2006 - 1 feb 2007
Utställning 18 juni - 1 aug 2007
Antagande  15 november 2007
Laga kraft   14 december 2007

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö