Tyck till om tyreso.se

361 - Pelles Väg

Karta över Pelles Väg 

Syfte och bakgrund
Planen syftar till att göra det möjligt att bygga permanentbostäder typ friliggande villor på kvarvarande fritidsfastigheter och på en bit naturmark utefter Pelles väg. Det innebär också en utbyggnad av vatten och avloppsledningar i området. Fastigheten Torpartäppan 1 ingår i planområdet för att en eventuell reglering av fastighetsgränsen mot norr ska kunna vara möjlig. Det som inte ska bebyggas tas med i planen för att befästas som naturmark.

Planförfarande
Normalt

Planuppdrag: januari 1999, utökat uppdrag 1 november 2006
Samråd: 16 mars - 22 april 2007
Utställning: 18 Juni - 1 augusti 2007
Antagande: 11 oktober 2007
Laga kraft9 november 2007 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö