Tyck till om tyreso.se

360 - Omsorgsboende på Gränsvägen

Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta

Syfte
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94.

Genom ett antal reformer under de senaste åren har kommunens ansvar för handikappade och psykiskt sjuka ökat. En av kommunens skyldigheter är att inrätta bostäder med särskild service för dem som inte kan klara av att bo i egna lägenheter. Detta enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade (LSS). Bostäder med särskild service kan vara utformade som exempelvis gruppbostäder eller servicelägenheter, vilket gör att en person med handikapp kan leva ett så normalt liv som möjligt. Boendet på Gränsvägen 16 är i första hand till för unga vuxna med begåvningshandikapp.


Planuppdrag: 4 oktober 2006
Planberedningens protokoll 2006-10-04, § 23
Samråd: 1 november - 1 december 2006
Utställning: 20 april - 14 maj 2007
Antagande: 13 september 2007
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-09-13, § 65
Laga kraft: 25 oktober 2007


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö