Tyck till om tyreso.se

359 - Område vid Fornuddsvägen, Kumla 3:367


Syfte
Planen syftar till att göra det möjligt att stycka befintlig fastighet, Kumla 3:367, till två villafastigheter. Planläggningen sker med hjälp av enkelt förfarande.

Planförfarande
Enkelt

Skede
Detaljplanen har vunnit laga kraft.

 
Samråd: 28 juni 2007 - 26 juli 2007
Antagande: 20 september 2007
Laga kraft: 17 oktober 2007  
Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2015-03-23

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt, Tema
Hanna Fürstenberg Danielsson