Tyck till om tyreso.se

358 - Hästhagens förskola


Karta över Hästhagens förskola 

Syfte och bakgrund
Planen syftar till att fastställa markanvändning för förskoleverksamhet med ett eget kök för ca 140 barn (idag ca 100 barn).
Fastigheterna inom aktuellt planområde är idag inte planlagda, men 4 paviljonger för förskoleverksamhet har med tillfälligt bygglov uppförts på fastigheten Tyresö 1:266. Kommunstyrelsens planberedning beslutade därför 1 november 2006 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Hästhagens förskola.

Planförfarande
Normalt

Planuppdrag: 1 november 2006
Samråd: 14 februari - 16 mars 2007
Utställning: 9 maj - 1 juni 2007
Antagande: 14 juni 2007
Laga kraft: 12 juli 2007 

 


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2015-03-23

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Hanna Fürstenberg Danielsson
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2