Tyck till om tyreso.se

357 - Solsäter (f.d. Område vid Långsjövägen)

Karta över Solsäter (f.d. Område vid Långsjövägen)

Syfte
Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att bygga ca 8 permanentbostäder i området. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad av vägnätet i området. I uppdraget från planberedningen ingår också att utreda om Kulturella folkdansgillets fastigheter i västra delen av området ska planläggas och eventuellt ges en skyddsbestämmelse för värna den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Planförfarande
Normalt

 

Program: 7 april - 3 maj 2004
Samråd: 7 - 28 februari 2005
Utställning: 7 juni - 4 juli 2005
Antagande:  13 oktober 2005 i KF
Laga kraft:   24 maj 2007

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö