Tyck till om tyreso.se

356 - Trädgårdsbruket

Karta över Trädgårdsbruket

Syfte
Fastigheten Kumla 3:1130 ligger vackert belägen mellan Sofiebergsvägen och Drevviken i sydvästra Trollbäcken. Fastigheten har sedan 1927 brukats som handelsträdgård, men verksamheten är numera nedlagd. I början 2003 tog ägarna till fastigheten kontakt med kommunen för att utreda möjligheten att istället bebygga fastigheten med bostadshus. Området kommer att bebyggas med ett 20-tal småhus i en tättt stående formation. 

Planförfarande
Normalt

Skede

Planen har vunnit laga kraft.

 

 

Planuppdrag:

10 februari 2004

Program:

3 - 26 november 2004

Samråd:

17 maj - 14 juni 2006

Utställning:

23 november - 22 december 2006

Antagande: 

KS: 27 februari 2007 KF: 12 april 2007    

Laga kraft:

14 maj 2007

 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö