Tyck till om tyreso.se

354 - Västra Nytorpsvägen

Karta över Västra Nytorpsvägen 

Syfte

Planens syfte är att upprätta en detaljplan för att kunna förbereda området för permanent boende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar förbättring av vägar, utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, ett nytt gångstråk och förbättrad tillgänglighet till vattnet. Större byggrätter föreslås men ingen förtätning av området.

 

 

Gatukostnader
I samband med upprättande av nya detaljplaner på Östra Tyresö utreder stadsbyggnadskontoret frågan om gatukostnader. I gatukostandsutredningen föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §. Det innebär att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fatstigheterna inom området. Detta detaljplaneområde ingår i ett större fördelningsområde som kallas Inre Brevik - Etapp 1. För att se aktuella handlingar klicka på länkarna.
 

Planförfarande
Normalt

Planuppdrag:  20 januari 2004
Samråd:  24 maj - 18 juni 2004
Utställning:  6 maj - 31 maj 2005.
Underrättelse

 Revidering efter utställningstiden   tillämpades  med enkelt förfarande dvs  underrättelse till berörda enligt PBL 5 kap §28.

Antagande:  8 december 2005
Laga kraft:   26 oktober 2006

  

 
Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2017-10-26

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö