Tyck till om tyreso.se

353 - Ljungvägen (Strand etapp 7)

Karta över Ljungvägen (Strand etapp 7)

Syfte
Permanentbostäder - villabebyggelse. Området kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp.

Planförfarande
Normalt

 

 

Planuppdrag: 20 januari 2004
Informationsmöte: 18 oktober 2004
Samråd: 25 aug-30 sept 2005
Utställning: 10 april-12 maj 2006
Antagande:  KF 7 september 2006
Laga kraft:   5 oktober 2006

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö