Tyck till om tyreso.se

352 - Industri, Bagaren 10


Syfte
Fontana Food önskar bygga till befintlig byggnad på fastigheten Bagaren 10. Utbyggnaden hamnar delvis på kommunägd naturmark, varför det krävs planändring. Tillbyggnaden omfattar 1000 m2 för lager. I ett senare skede finns planer på en utbyggnad för kontor. Planarbetet sker med enkelt planförfarande, eftersom utökning ansluter väl till kringliggande markanvändning samt saknar intresse för allmänheten.

Planförfarande
Enkelt

Planuppdrag: MBN 2006.05.11
Samråd: 12 juni - 3 juli 2006
Antagande: MBN 2006.09.14
Laga kraft: 11 oktober 2006   


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö