Tyck till om tyreso.se

351 - Pigghajen och Gäddan (f.d.Siklöjevägen)

Karta över Pigghajen och Gäddan (fd. Siklöjevägen)

Syfte
Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att bygga 9 stycken nya flerbostadshus i 4 våningar med totalt ca. 150 lägenheter med tillhörande parkeringar och garage inom planområdet. En ny tillfart till Tyresövägen med en cirkulationsplats, en utökad byggrätt för Tyresö rackethall samt en tomt för verksamheter och handel, ingår också i förslaget. De nya bostadshusen och cirkulationsplatsen ska tillsammans bidra till att skapa en ny entré till Tyresös centrala och östra delar.

Planförfarande
Normalt

 

 

Planuppdrag: 27 augusti 2002
Program: 3 - 24 juni 2004
Samråd: 9 maj - 31 maj 2005
Utställning: 23 jan - 13 feb 2006
Antagande:  KF 6 april 2006
Laga kraft:   31 augusti 2006

 Handläggare:
Planarkitekt Sara Kopparberg


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö