Tyck till om tyreso.se

350 - Mobiltelefonmast vid Häxvägen


Karta över Mobiltelefonmast vid Häxvägen

 

Syfte
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av en mobiltelefonmast med tillhörande teknikbodar på fastigheten Näsby 4:1469. 

Planförfarande
Normalt

 

Planuppdrag:

30 januari 2002

Program:

24 mars - 19 april 2004

Samråd:

20 oktober - 10 november 2004

Utställning:

13 december 2004 - 10 januari 2005

Antagande: 

i KS 25 januari 2005, i KF 10 februari 2005

Laga kraft:   31 augusti 2006

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö