Tyck till om tyreso.se

349 - Strand 1:452 och del av Strand 1:1

Karta över Strand 1:452 och del av Strand 1:1

Syfte
Planområdet omfattar fastigheten Strand 1:452 och del av Strand 1:1. Fastigheten är i dag delbar i två fastigheter enligt gällande detaljplan som vann laga kraft den 5 december 2002. För att förbättra tillvaratagande av fastighetens topografi och en möjlighet att bilda två lämpliga tomter utökas fastigheten med ca 200 kvm av Strand 1:1.

Planförfarande
Enkelt

Skede
Planen har vunnit laga kraft.

Planuppdrag: 24 oktober 2001
Samråd: 28 mars tom 24 april 2006  
Antagande: MBN 11 maj 2006  
Laga kraft: 9 juni 2006    


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö