Tyck till om tyreso.se

348 - Sparvvägen

Karta över Sparvvägen

Syfte
Planens syfte är att upprätta en detaljplan för att kunna förbereda området för permanent boende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar förbättring av vägar, utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, planläggning av befintlig båtklubb, ett nytt gångstråk och förbättrad tillgänglighet till vattnet. Större byggrätter föreslås men i huvudsak ingen förtätning av området. Strandskydd upphävs för del av kvartersmark.

 

Gatukostnader
I samband med upprättande av nya detaljplaner på Östra Tyresö utreder stadsbyggnadskontoret frågan om gatukostnader. I gatukostandsutredningen föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §. Det innebär att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fatstigheterna inom området. Detta detaljplaneområde ingår i ett större fördelningsområde som kallas Inre Brevik - Etapp 1.

Planförfarande
Normalt

 

 

Planuppdrag: 12 mars 2003
Samråd: 24 november - 22 december 2003
Utställning: 10 februari - 4 mars 2005
Antagande:  16 juni 2005 i KF
Laga kraft:   4 maj 2006

Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2017-10-26

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö