Tyck till om tyreso.se

347 - Alléplan

Karta över Alléplan

 

Syfte
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga på den befintliga butiksbyggnaden på Alléplan med två och en halv våning och på så sätt tillskapa 50 nya hyreslägenheter. Nya lokaler för apotek och gatukök ingår också i förslaget. 

Planförfarande
Normalt

 

Program: 27 nov - 18 dec 2002
Samråd: 24 nov - 15 dec 2003
Utställning: 10 juni - 5 juli 2004
Antagande:  KS 29 mar 2005, KF 14 apr 2005
Laga kraft:   2 mars 2006

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö