Tyck till om tyreso.se

345 - Omsorgsboende vid Sjöhagsvägen


Karta över Omsorgsboende vid Sjöhagsvägen

Syfte
Att planlägga för ett lagstadgat omsorgsboende i form av ett gruppbostäder om 6 lägenheter. Planen medger även den alternativa användningen förskola.

Planförfarande
Enkelt.

Skede
Planen har vunnit laga kraft.

Planuppdrag: 7 februari 2001
Samråd: 14 maj - 7 juni 2004
Antagande:  14 oktober 2004
Laga kraft:   1 december 2005

  

 
Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2014-11-27

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö