Tyck till om tyreso.se

341 - Område vid Gränsvägen

 

Syfte
Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra mindre flerbostadshus i högst två våningar.

Planförfarande
Normalt



 

       
   
Samråd: 24 maj-18 juni 2004  
Utställning: 17 nov - 10 dec 2004  
Antagande: KF 28 april 2005   
Laga kraft: 13 maj 2005  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-05-17