Tyck till om tyreso.se

339 - Skola och förskola i Nytorp


Detaljplan

Syfte
Möjlighet att bygga skola och förskola.

 

Gatukostnader
I samband med upprättande av nya detaljplaner på Östra Tyresö utreder stadsbyggnadskontoret frågan om gatukostnader. I gatukostandsutredningen föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §. Det innebär att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fatstigheterna inom området. Detta detaljplaneområde ingår i ett större fördelningsområde som kallas Inre Brevik - Etapp 1.

Planförfarande
Normalt

 

Planuppdrag: 12 mars 2003
Samråd: 10 juni - 22 augusti 2003
Utställning: 18 december 2003 - 30 januari 2004
Antagande:  KS 24 februari 2004 (§21), KF 11 mars 2004 (§18)
Laga kraft:   17 februari 2005

Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2017-10-26

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö